Jiří Klecker
Basista Jiří Klecker /*1954/, člen operního ansámblu Národního divadla v Brně a stálý host operních scén v Praze a Ostravě působil rovněž v opeře Zemského divadla v Drážďanech. Nastudoval již kolem 40 basových a basbarytonových rolí. Za všechny zmiňme roli Mefista v Gounodově opeře Faust a Markétka, Sarastra v brněnském nastudování Mozartovy Kouzelné flétny či pražském projektu téže opery realizovaném operou Open-Air Praha. Velmi úspěšně vystoupil ve dvojroli Janka a Ježíše v ostravském provedení opery Rafaela Kubelíka Veronika-Pašijové hry.

Sólové pěvecké činnosti se věnuje od roku 1979 za pedagogického vedení prof.Vlastimila Babáka. Aktivně se zúčastnil interpretačních kurzů "Bachovy akademie" v Praze a Stuttgartu u prof.H. Rillinga a pěveckého semináře "Píseň a oratorium" v rakouském Wörglu u prof.K.Rapfa z Vídně. Velmi častá je jeho koncertní činnost. Jmenujme mj. televizní "live"koncert Charpentierova Te Deum s ostravským Janáčkovým komorním orchestrem či první brněnské provedení Te Deum J.B.Lullyho spolu s brněnskou Státní filharmonií. Velmi intenzivně spolupracoval rovněž s dirigentem a hráčem na barokní flétnu Andreasem Kröperem při realizaci CD-nahrávek Bachových děl nebo Mozartova i Salieriho Requiem v originální interpretaci historickými nástroji, realizovanými pro anglickou společnost Pickwick Intern. Francouzským dirigentem M.Moureauem byl přizván ke spolupráci na provedení Messa di Gloria G.Pucciniho a Dvořákova Stabat mater v Bordeaux a následné nahrávce děl spolu s anglickým tenoristou R.Reavillem.
Významné je rovněž spoluúčinkování J.Kleckera na koncertech Státní filharmonie Brno /m.j. koncertní provedení Mozartovy opery Titus pod taktovkou rakouského dirigenta C.Richtera/. Pěvec úzce spolupracuje s brněnským souborem pro provozování komorní opery ORFEO. Spolupodílel se na realizaci 11 CD-nahrávek.

Závodní 2, BRNO, 60200, CZ      Telefon +4205/41241858      GSM +420608/969587     
E-Mail: jiri.klecker@tiscali.cz